I slutet av november överlämnade regeringen den forskningspolitiska propositionen "Kunskap i samverkan - för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft" till riksdagen.

Regeringen har presenterat inriktningen på forskningspolitiken för de närmaste tio åren i propositionen. Regeringen har också beskrivit de satsningar som beslutades i samband med budgetpropositionen för 2017, bland annat de nationella forskningsprogrammen.

Regeringen kommer att avskaffa utbildningsbidraget för doktorander från och med den 1 juli 2017 och Malmö högskola ska benämnas Malmö universitet från den 1 januari 2018. Regeringens beslut innebär att flera lagar behöver ändras. Riksdagen sa ja till detta.

Riksdagen uppmanade regeringen i ett tillkännagivande att verka för ett ökat samarbete mellan högskoleutbildningar och arbetsmarknaden. Målet är att matchningen mellan utbildning och arbetsmarknad ska bli bättre matchad.

Läs mer om riksdagens beslut på www.riksdagen.se

Uppdaterad den