- Sverige har länge varit ett teknikvänligt land där individer och företag gärna tar till sig ny teknik. Vi har legat i täten i många mätningar, men andra länder utmanar vår position. OECD:s granskning kommer att ge oss ytterligare ett verktyg för att för kunna nå målet att Sverige ska vara bäst i världen på att ta vara på digitaliseringens möjligheter, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson i ett pressmeddelande.

- Med projektet "Going Digital" har OECD som mål att aktivt hjälpa länder att få en hävstångseffekt i den digitala transformationen, för att bidra till inkluderande hållbar tillväxt och ökat välbefinnande. Vi är mycket glada över att ett land som Sverige, som ligger i den digitala utvecklingens framkant, tagit initiativ till att få en fördjupningsstudie av digitaliseringspolitiken. Vi har inte råd att vara självbelåtna utan måste genom ledarskap vara proaktiva på högsta nivå. Jag är övertygad om att resultaten av vår fördjupningsanalys kommer att tjäna Sverige väl och vara en inspiration också för andra länder, säger Andrew Wyckoff, direktör, OECD

Uppdaterad den