Foto: BSK Arkitekter

Det var i höstas som rättspsykiatrin i Region Skåne fick nya lokaler i Trelleborg. Tidigare låg rättspsykiatrin på Malmö Östra Sjukhus, som byggdes som mentalsjukhus på 1930-talet. Lokalerna i Malmö var slitna och inte ändamålsenliga för modern rättspsykiatrisk vård.

Byggherre för projektet är Region Skåne. De hade redan tidigt bestämt att Rättspsykiatriskt Centrum skulle bli ett passivhus. Men en bit in i projekteringen bestämde de sig för att höja ambitionsnivån. I dag är anläggningen passivhuscertifierad enligt Feby 12 och certifierad enligt Miljöbyggnad nivå guld. Ett tätt klimatskal och värmeåtervinning av frånluften ger byggnaden en energianvändning på 21 kilowattimmar per kvadratmeter och år.

Tack vare solceller och solfångare på taket samt ett vindkraftverk i fastighetens nordvästra hörn blir anläggningen också ett plusenergi hus som på årsbasis producerar ett överskott på cirka 2 kilowattimmar per kvadratmeter och år.

Eftersom byggnaden är relativt glest befolkad, endast cirka 50 patienter och lika många från personalen vistas i byggnaden samtidigt, krävs ett värmesystem trots att byggnaden är passivhuscertifierad.

Behoven av ett tätt klimatskal och en rymningssäker anläggning ledde till en tung betongkonstruktion. Grunden är en platta på mark med 300 millimeter cellplast under plattan, ytterväggarna är en betongkonstruktion med 240 millimeter Pir-isolering och yttertaket består av håldäcksbjälklag (HDF) med en överbyggnad som består av PIR-isolering samt foamglas. En stor del av väggarna är platsgjutna.

Den arkitektoniska utformningen står BSK Arkitekter, som vann uppdraget i en arkitekttävling 2011. Då hade BSK Arkitekter redan ritat den rättspsykiatriska anläggningen Helix i Flemingsberg söder om Stockholm, som invigdes 2012 och vann Årets Bygge 2013.

Mårten Lindström, ordförande i Årets Bygge-juryn anser att Rättspsykiatriskt Centrum i Trelleborg var det projekt bland de nominerade som i år bäst uppfyllde de viktiga kriterierna för vad ett komplett byggprojekt bör innehålla. Även Eva Schelin, vd för IQ Samhällsbyggnad, sitter i juryn

– Det är hållbart, arbetsmiljöarbetet har skötts på ett utmärkt sätt och samverkan mellan aktörerna har varit föredömligt. Kraven på tid, kvalitet och budget har uppfyllts. De har även tagit till sig teknik och innovationer, säger Mårten Lindström.

Läs mer om Rättspsykiatriskt Centrum i Trelleborg

Vinnarna hyllas på scenen
Stort jubel för vinnaren av Årets Bygge 2017

Juryns prismotivering:

"Ett gediget förarbete har lett till en väl genomförd upphandling. Den strikta geonomförandeplanen ger förutsättningar att uppnå uppsatta vård- och arbetsmiljökriterier, ger ljus och rymd och gör att högt uppställda krav på teknisk miljöanpassning får byggnaden i sig att aktivt bidra till samhällets energibalans. Den höga säkerhetsnivån har främjat en robust kvalitetsnivå med långlivade material som kan åldras vackert. Ett lyckat slutresultat har sin bakgrund i en väl genomförd samverkan, i tillvaratagandet av tidigare vunna kunskaper och en excellent genomförd byggprocess."

Under eftermiddagen talade Peter Eriksson, Bostads- och digitaliseringsminister, Lovisa Söderholm, Executive Vice President Purchasing – Kongsbergs och Fredrik Reinfeld.
Uppdaterad den