Digitalisering används ofta lite svepande – men vad menar man egentligen med det inom byggsektorn? Handlar det om att ha digitala stödfunktioner för administration, om att använda digitala verktyg ute på byggarbetsplatsen eller att använda BIM (byggnadsinformationsmodeller) vid konstruktionen av byggnadsverk?

- Det handlar om det som forskarna brukar kalla disruption – när en ny teknik eller produkt på kort tid skapar en omvälvande förändring på marknaden. Det innebär att man bryter upp det gamla sättet att göra saker, vilket kan ge enorma möjligheter, men också innebära ett hot för dem som inte är med, säger Olle Samuelsson.

Digitaliseringen har haft flera olika faser. På 1980-talet började man prata om begrepp som ADB (administrativ databehandling), på 1990-talet talade man om IT (informationsteknologi och ett annat sätt att kommunicera) och under 2000-talet talar man om IKT (information och kommunikation).

– IT har används för att effektivisera stödprocesser. Man gör allt på samma sätt men snabbare. BIM började också på det sättet – man gjorde ritningar i CAD-program i stället för för hand, men det kanske inte är ritningen som är det viktigaste, utan att det är informationen i hela modellen man vill åt. Det skulle kunna kallas för ett slags disruption, där man sedan också måste fundera på om man gör saker i rätt ordning, om man behöver omorganisera sig, jobba mer ihop i tidiga skeden och så vidare, säger Olle Samuelson.

Läs hela intervjun i Byggindustrin

Uppdaterad den