Lindholmen Science Park i Göteborg är en internationell samverkansmiljö för forskning, innovation och utbildning inom Transport, ICT och Media. Lindholmen Science Park erbjuder en neutral utvecklingsmiljö där aktörer från näringsliv, akademi och samhälle tillsammans kan driva stora forsknings- och utvecklingsprojekt.

Uppdaterad den