Sambanden mellan mat, vatten och energi är idag av stort intresse för politiken, vetenskapen och samhället i stort och är något som kommer växa i betydelse kommande decennier. Utmaningar kopplade till befolkningsökningen med ökad efterfrågan på mat, vatten och energi är något som måste lösas där nexus är skärningspunkten för de tre områdena.

Sustainable Urbanisation Global Initiative Food-Water-Energy Nexus har skapats för att samla olika aktörer för att hitta nya innovativa lösningar till utmaningen. Det handlar om att gå till handling genom dialog, samarbete och dialog, från teknokratiskt sektorstänkande till ett upplägg som tar med olika synvinklar och utgångspunkter och bryter upp sektorsgränser och hitta synergieffekter.

Belmont Forum och JPI Urban Europe har gått samman för att säkerställa deltagare från hela vetenskapsvärlden: naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora tillsammans med policyskapare, beslutsfattare och intressenter från hela världen. Svenska forskningsfinansiärer är Formas och Energimyndigheten.

Utlysningens teman kommer att möjliggöra för deltagarna att utveckla projekt som löser Food-Water-Energy nexus för en hållbar urbanisering. Utlysningen ska bidra till att snabbt utöka kunskapsbasen, utveckla indikatorer samt skapa de utvärderingsverktyg som krävs för att till fullo skapa förståelse för Food-Water-Energy nexus.

Kontaktpersoner i Sverige

Maria Alm
Energimyndigheten
Telefon 016 – 544 21 43
E-post maria.alm@energimyndigheten.se

Ann Rodenstedt
Formas
Telefon 072 – 554 94 77
E-post ann.rodenstedt@formas.se

Kontaktuppgifter utlysningssekretariatet

Informationsmaterial

Ansökningsdokument

Slutdatum för skissansökan är 15 mars 2017.Uppdaterad den