Utlysningen öppnade den 28 februari och samtliga delutlysningar stänger den 6 april.

Nytt för i år är att det finns tio beredningsgrupper. Beredningsgrupperna är brett definierade för att täcka olika sociala, ekonomiska och miljömässiga mål inom Formas ansvarsområden. Indelningen är inspirerad av de globala hållbarhetsmålen samtidigt som den är gjord för att kunna hantera såväl den innehållsliga bredden som mängden av de drygt tusen ansökningar som väntas komma in till Formas i denna utlysning.

Läs mer om utlysningen och de nya beredningsgrupperna på Formas webbplats.

Uppdaterad den