IQ Samhällsbyggnads styrelseordförande, Mari Broman presenterade nyligen rapporten Den urbana utvecklingens drivkrafter och konsekvenser i samband med seminariet som anordnades av projektet Framtidens goda stad, på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien. Under dagen diskuterades - Vad krävs för att börja bygga framtidens goda stad redan imorgon?

Jonas Bylund från IQ Samhällsbyggnad och JPI Urban Europe, var också på plats i paneldebatten och lyfte bland annat upp vikten av att inkludera ett europeiskt perspektiv i den långsiktiga samhällsplaneringen.

- Om vi ska kunna ställa om till hållbar stadsutveckling är det viktigt att uppmärksamma och klargöra drivkrafter, inte endast symptom, i stadsutvecklingsfrågor idag. Därigenom lyfter rapporten också fram en del kunskaper som verkar lite borttappade i dagens svenska samhällsbyggnadsdebatt och vision, säger Jonas Bylund.

- Vi bör ställa frågan om drivkrafter också kan göras till medel för framtidens goda stad eller om de i praktiken ses som mål i sig själva, vilket är problematiskt. Även frågan om hur vi hanterar tid och kris bland olika aktörer behöver diskuteras. Sedan är det god tid att vi slutar ställa ”stad” mot ”land” i samhällsbyggnadsdebatten, säger Jonas Bylund.

En viktig slutsats i rapporten är att det är en förenklad och felaktig bild av verkligheten som inte stöds av statistiken. Urbaniseringen i Sverige påstås ofta ske på landsbygdens bekostnad. Liknande felaktiga antaganden finns även när man tittar på arbetslöshetssiffror. För att bygga attraktiva och hållbara städer är det viktigt att de som fattar beslut om samhällsplanering gör detta utifrån en förståelse av vilka faktorer och drivkrafter som avgör om en urban miljö blir attraktiv och hållbar.

Några av de frågor som togs upp under dagens seminarium var - hur vi ska bygga framtidens hållbara städer och når kunskapen ut till beslutsfattarna? Använder de kunskapen rätt? Om inte: Hur förbättrar vi läget?

I rapporten skriver författarna att Sverige behöver en politik som slutar att peka ut dagens snabba urbanisering som ett hot mot landsbygdens överlevnad.

Läs mer och ladda ned rapporten

Uppdaterad den