Mari Broman

I Dagens Samhälle debatterar vår styrelseordförande Mari Broman med flera om urbanisering. Debattartikeln tar sin utgångspunkt i ny rapport Framtidens goda stad, från ett IVA-projekt.

I artikeln tas upp att den forskning och nyckelkompetens som finns kring stadsbyggnad och samhällsplanering når inte i tillräckligt hög grad fram till stadsplanerare och politiska beslutsfattare. Detta innebär i förlängningen att möjligheten att skapa attraktiva och hållbara urbana miljöer försvåras. Den forskningskompetens som finns idag måste implementeras i kommunernas stadsplaneringsarbete.

Debattartikel är undertecknad av Björn O. Nilsson, vd Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), Gabriel Urwitz, ordförande i styrgruppen Framtidens goda stad, Mari Broman, ordförande arbetsgruppen Urbaniseringens drivkrafter och Kristoffer Gunnartz, projektledare arbetsgruppen Urbaniseringens drivkrafter.

Läs hela artikeln

Uppdaterad den