Forsknings- och innovationsprogrammet E2B2 bjuder in till stor årskonferens om hur framtidens energisystem kan bli hållbara.

Årskonferensen äger rum den 1 februari på Stockholm Waterfront. Programmet innehåller ämnen som nya steg inom miljömärkning för att klara Sveriges miljömål, återvinning av energi i varmvatten, uppvärmning och energiåtervinning, stadsutveckling med mera.

E2B2 är det största forskningsprogrammet inom området energieffektivt byggande och boende med 140 miljoner kronor i stöd fördelat över åren 2014-2017. Programmets fokus är hur byggnader och byggprocesser kan bli mer energieffektiva men också hur människors vanor, val och livsstilar påverkar energianvändningen.

Konferensen är ett perfekt tillfälle att ta del av de senaste forskningsresultaten, knyta nya kontakter, träffa finansiärer, myndigheter, företag och organisationer, samt andra intresserade av energieffektivt byggande och boende, och ta del av diskussioner om framtidens nya hållbara energisystem.

Dagens avslutas även med ett unikt studiebesök. För första gången för utomstående finns det möjlighet att besöka en av Sveriges största satsningar på testbäddar, KTH:s Live-In Lab. Bostäder håller i denna stund på att utvecklas, där bland annat studenter ska bo i testbäddar, lägenheter innehållande uppkopplade produkter och tjänster med ny innovativ teknik.

Läs mer om programmet och anmäl dig på E2B2.se

Uppdaterad den