Du som bedriver forskning eller utvecklingsarbete inom väg-, vägtrafik- eller vägtransportområdet inbjuds att söka 2017-års stipendium. Stipendiet på maximalt 200 000 kronor kan användas för arbete i Sverige eller utomlands, dock inte till studieresor.

I din ansökan ska du fritt beskriva syftet med din forskning eller projekt och hur du tänker använda stipendiet. Tänker du söka stöd från fler organisationer än NVF ska du uppge det. Ansökan görs i den mall du får från NVF genom att skicka
ett mejl till nvf@vti.se. Ansökan ska vara på svenska eller engelska. Sista ansökningsdag är den 16 januari 2016.

NVF:s styrelse använder följande bedömningsgrunder för att värdera stipendieansökningarna:
- Relevans för NVF:s verksamhet
- Av intresse för branschen
- Nyskapande/originalitet
- Innehåll/kvalitet
- Förståelse/tydlighet
- Metod/beskrivning
- Publicerbarhet

För mer information besök www.nvfnorden.org.

Uppdaterad den