Janna Valik, generaldirektör Boverket och ordförande i styrgrupp Plattform för hållbar stadsutveckling inledde årets plattformsdagar på Malmö Live & Congress den 7-8 december. Johan Hassel, vd Global Utmaning beskrev arbetet med Agenda 2030 och vilka utmaningar vi står inför i en globaliserad värld. Charlotta Mellander inspirerade genom att beskriva ungas flytt till staden. 57 kunskapsdialoger genomfördes och ett trettiotal speeddates.

Lyssna på vår podd!

Det första avsnittet handlar om experimenterande i samhällsbyggandet. Vi får möta fyra personer med olika perspektiv på experiment. Denna podd var inledningen på den kunskapsdialog som vi tillsammans med Energimyndigheten, Formas och Vinnova höll under Plattformsdagarna.

Den 7 december genomförde 300 deltagare en workshop med 57 kunskapsdialoger om att bo och leva i en hållbar stad år 2030. Den 8 december redovisades resultatet i form av villkor för att bo och leva i en hållbar stad år 2030. Plattformsdagarnas deltagare röstade sedan fram 10 av dessa villkor.

Det här tyckte deltagarna var de tio viktigaste villkoren för att bo och leva i en hållbar stad år 2030!

1. Barnen har sin plats i staden!

2. Att utveckla ekosystemtjänster i den byggda miljön är ett villkor för att städer och tätorter ska bli hållbara, hälsosamma och resilienta. Det innebär att naturens mångfald ger en god och hälsosam vardagsmiljö i staden.

3. Hållbar samhällsplanering och integration på lokal/regional/nationell nivå kräver samverkan mellan olika parter på olika nivåer. Måste hitta incitament som fungerar både för landsbygd och stad (förutsättningar kan se mycket olika ut).

4. Vi bygger hem, kvarter och samhällen med människan i centrum. Bostadsmarknaden ska stödja individernas behov och ge förutsättningar för att leva hållbara liv.

5. Att samverkan i stadsplanering och stadsutveckling utgått från lokala förutsättningar för att hitta vad som är det hållbara för just den platsen.

6. Det är självklart och attraktivt att resa med kollektivtrafik, gång- och cykel i den hållbara staden.

7. Staden ska ha förmåga till långsiktiga sociala investeringar för en mer rättvis livsmiljö. Fysiska och sociala barriärer har rivits.

8. En stad som är öppen för förändring och människors behov. Det innebär en rättvis och hälsosam stad där alla människor har möjlighet att leva ett gott liv.

9. Vardagens målpunkter ska vara lättillgängliga genom hållbara transporter för alla

10. Staden har omvandlat de globala målen enligt agenda 2030 till egna strategier och i ett lokalt sammanhang, samt har en plan för fortsatt förändringsarbete.

Ta del av alla de villkor som kunskapsdialogerna ledde fram till på Hållbar stad! Där kan du också lyssna på 57 ljudfiler från kunskapsdialogerna samt två podcast med Johan Hassel och Charlotta Mellander intervjuade av Anna Gjöres, redaktionschef Munck.

Lyssna på webbplatsen Hållbar stad där det även finns möjlighet att ladda ned presentationer från föredrag.

Uppdaterad den