Intresset för utlysningen var stort och det inkom 187 förslag (pre-proposals) i steg 1. I steg 2 i utlysningen inbjöds 43 konsortiers att inkomma med ansökningar. Av dessa har nu 15 projekt blivit beviljade medel. Forskningsfinansiärer från 18 olika länder deltar i utlysningen, som har en total budget på 23,8 miljoner euro, inklusive stöd från Horisont 2020.

I projektet GLIMER deltar Erica Righard från Malmö Högskola. I projektet PLACED är det Eva Eriksson från Chalmers och Katrin Ryrfeldt från Göteborgs Stad, (stadsdelen Lundby) som är de svenska deltagarna.

Läs mer om ENSUF på JPI Urban Europes webbplats

Uppdaterad den