Fakta

Med forskning och innovation på energiområdet avses det program som Energimyndigheten ansvarar för och som finansieras inom anslagen för Energi. Regeringen föreslår en ökning av anslagsnivån från drygt 1,3 miljarder per år 2016 till omkring 1,6 miljarder per år från år 2020. Det är en ökning med 20 %..

- Sverige är en stark kunskapsnation och vi ligger redan långt fram vad det gäller omställningen till ett förnybart energisystem. Genom ett fortsatt starkt program för forskning och innovation på energiområdet ska vi behålla denna position. Det är viktigt för att nå Sveriges klimat- och energipolitiska mål samtidigt som vi kan främja Sveriges ekonomiska utveckling och export, säger samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan i ett pressmeddelande.

Regeringens mål är att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer och att Sverige år 2040 ska ha 100 procent förnybar elproduktion. En viktig pusselbit för att nå detta mål är det program för forskning och innovation på energiområdet som Energimyndigheten ansvarar för.

I budgetpropositionen för 2017 föreslår regeringen att budgeten för programmet höjs med totalt 20 procent fram till 2020. Detta ger utrymme för bland annat mer tvärsektoriella och tvärvetenskapliga insatser, mer internationellt samarbete och en satsning på jämställdhet inom det framtida energisystemet.

-Vi kan inte bara ersätta gammal teknik med ny, vi måste modernisera och utveckla hela systemet. Vi behöver smarta system som bygger på aktiva kunder och producenter, säger samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan.

I propositionen lyfter regeringen också fram att Energimyndighetens strategiska process behöver vidareutvecklas, att insatserna kring uppföljning, analys och utvärdering bör ökas och att det krävs bättre samverkan mellan forskningsfinansierande myndigheter och andra aktörer.

Ladda ned och läs propositionen

Uppdaterad den