Under Plattformsdagarna 2016 ansvarade IQ Samhällsbyggnad tillsammans med Formas, Energimyndigheten och Vinnova för en kunskapsdialog. Sammanlagt genomfördes ungfär 60 kunskapsdialoger som alla på ett eller annat sätt handlade om konferensens tema ”Att bo och leva i en hållbar stad”.

Lyssna på Samhällsbyggnadspodden

Med vår podd vill vi skapa diskussion och debatt kring samhällsbyggnadsfrågor. Vi vill också inspirera fler företag och organisationer inom samhällsbyggnadssektorn att engagera sig i forsknings-, utvecklings- och innovationsfrågor, bland annat genom att visa upp goda exempel.

Vår kunskapsdialog med titeln ”Experimenteras det för lite, eller vem vill inte bo i ett Urban Living Lab?” var fullsatt med 12 deltagare. En förinspelad föreläsning inledde samtliga dialoger. I vårt fall var föreläsningen den samma som första avsnittet av den podd som vi lanserade i samband med Plattformsdagarna. I den ges fyra olika perspektiv på expriment i samhällsbyggandet - Jan Rydén från Färgfabriken, Sanna Edling från HSB/HSB Living lab, Annie Hohlfält från Göteborgs Stad och forskaren Mette Agger Eriksen från Malmö Högskola.

Diskussionen runt bordet tog sin utgångspunkt i att alla städer står inför stora utmaningar som staden inte kan lösa själv. Då är experiment tillsammans med andra ett bra sätt hitta nya lösningar. Experimenterande bör vara en del av den ordinarie verksamheten och inget som görs vid sidan av.

Disskussionen handlade om hur organisationer kan främja experimenterandet och vilka förutsättningar som behöver finnas på plats. Deltagarna diskuterade också olika hinder för experiment, som till exempel regler och lagar och rädslan för att misslyckas. Lärandet är också viktigt i experimenterandet, både att lära sig av sina misstag men också att hitta metoder och strukturer för att ta tillvara och dela lärdomarna från experimentet.

Läs mer om Plattformsdagarna på www.hallbarstad.se

Uppdaterad den