Den största delen av världens befolkning bor i städer. Det är en siffra som ständigt ökar. Städer står också för 70 procent av både världens energianvändning och utsläpp av växthusgaser. Att hitta smarta lösningar för att bygga hållbara städer är därför en nyckel för att möta energi- och klimatutmaningen.

Vinnova, Energimyndigheten och Formas har beviljat det strategiska innovationsprogrammet Smarta och hållbara städer. Programmet kan bli av stor vikt för Sveriges internationella konkurrenskraft och för att skapa hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. Ett stort fokus är på tillväxtpotential, samhällsrelevans och möjligheter inom hållbar stadsutveckling som kan bidra till nya lösningar inom energi- och klimatområdet.

– Vi är nu tre myndigheter som kraftsamlar kring det komplexa området hållbar stadsutveckling. Det behövs forskning och innovation som knyter ihop sektorer, infrastruktur och användare för att ta fram helhetslösningar, säger Erik Brandsma, generaldirektör på Energimyndigheten, i ett pressmeddelande.

Om strategiska innovationsområden

Strategiska innovationsområden är en del i regeringens forsknings- och innovationspolitik. Det handlar om en kraftsamling där näringsliv, akademi och offentlig sektor samverkar för att stärka Sveriges konkurrenskraft och bidra till hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. Satsningen drivs i samverkan mellan myndigheterna Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Inom de strategiska innovationsprogrammen genomförs insatser för forskning och innovation, bland annat genom öppna utlysningar där företag, lärosäten och andra aktörer kan söka medel för forskning och innovation inom området.

Smarta och hållbara städer är en långsiktig satsning med en årlig statlig finansiering på 40 miljoner kronor. Lika mycket finansiering kommer från programmets behovsägare. Programmet kommer att etableras under 2017 och satsningen är planerad att pågå sammanlagt tolv år.

Förutom att stärka Sveriges arbete med hållbar stadsutveckling så kommer svenska företag att kunna exportera kunskap och teknik i andra länder.

– Detta kommer att blir en kraftsamling som har potential att få stor betydelse för området, både i Sverige och globalt, och vi är väl förberedda att starta programmet. KTH har redan under arbetet med ansökan om att starta ett strategiskt innovationsprogram inlett samarbeten med ett stort antal aktörer i branschen, säger Olga Kordas, programchef för Smarta och hållbara städer vid Kungliga tekniska högskolan.

IQ Samhällsbyggnad är kansli för Smart Built Environment, som är ett strategiskt innovationsprogram som handlar om digitalisering inom samhällsbyggandet.

Uppdaterad den