Budskapet är att vi i sektorn är redo att accelerera utvecklingsarbetet mot världens mest moderna och hållbara samhällsbyggande. För att det ska ske behöver tilldelningen av forskningsmedel öppnas upp och forskningsfinansiärerna måste få möjlighet att premiera de insatser med störst potential att skapa praktisk nytta.

Läs hela artikeln på dagenssamhalle.se

Uppdaterad den