IQ Samhällsbyggnads vd Eva Schelin presenterade resultatet idag under det första mötet i den samverkansgrupp som är knuten till regeringens strategiska samverkansprogram Smarta städer.

– Vi har fått in över 90 svar på de tre korta frågor som vi ställt. Mer än 80 procent av våra medlemmar har lämnat svar och dessutom har flera andra företag och organisationer i sektorn också gett oss sina synpunkter. Resultatet ger en fingervisning om vilka satsningar som sektorn vill se från forskningsfinansiärerna, hur sektorn mobiliserar och vilka samhällsutmaningar som är mest angelägna att adressera. Vi kommer nu att arbeta vidare med det material som vi fått in, dels i våra utskott dels tillsammans med medlemmarna i någon form, säger Eva Schelin.

Uppdaterad den