I strålande sol invigdes HSB Living Lab

– Utvecklingen av Sveriges forskning är oerhört central för landet. Genom detta goda exempel på en öppen forskningsarena, ges nu möjligheter till att snabbare få ut viktiga bostadsinnovationer på marknaden. Min förhoppning är att fler tar efter denna samverkansform och satsar på framtidens goda boende, sade Helene Hellmark Knutsson.

- I det inspel till den kommande forskningspolitiska propositionen som IQ Samhällsbyggnad samordnat lyfter vi behovet av att experimentera mer. Det är därför roligt att vi nu har ett fullskaligt living lab där spännande och viktig forskning kan bedrivas. Bland projektets samarbetspartners finns flera av våra medlemmar, sade Eva Schelin, vd för IQ Samhällsbyggnad och en av de inbjudna gästerna.

Ministern i samspråk med en stundent under rundvandringen
Ministern på rundvandring i huset

Under tre timmar fick alla gäster möjlighet att ta del av forskning som pågår i experimenthuset. Här demonstrerades framtidens Tvättstudio, en integrerad tvätt och umgängesyta, den nya innovationen, BioBlender, som separerar vatten från kökskompost och möjliggör kompostering på den egna balkongen. Här visades också husets fjärrvärmeretur-system som sparar energi och pengar. Likaså drog de tolv planerade stora hålen i fasaden många nyfikna. Just dessa utbytbara väggmoduler är ett av många exempel på HSB Living Labs forskningspotential.

Den 1 juni stod HSB Living Lab inflyttningsklart. Här bor och lever studenter och gästforskare samtidigt som forskning pågår, dygnet runt. Gästerna fick här möjlighet att besöka studenternas hem och se hur sådan liten yta som 12 kvadrat, eller 47 kubikmeter som man hellre beskriver den privata lägenheten, kan upplevas så rymlig och ljus.

I HSB Living Lab samverkar tolv partners från näringsliv och akademi. Gemensamt har de boendet i fokus där just samverkan anses centralt. Samarbetet gör det möjligt att dels få till resurser för en relevant forskningsplattform och dels att själva få tillgång till kunskap och erfarenheter från andra branscher inom boendesektorn.

I gårdagens Göteborgs-Posten fanns en debattartikel med rubriken Levande experimenthus skyndar på smart boende införd. I artikeln lyfts att Sveriges behöver 700 000 fler bostäder och att nu ökar takten i byggandet. Frågan är dock om kunskapen om boendekvalitet och hållbarhet hänger med. Här behövs nya arbetsmodeller som snabbt kan ge resultat och som fångar in framtidens nya boendevanor, skriver Stefan Bengtsson, Chalmers, Lars Göran Andersson, HSB och Mats Bergh, Johanneberg Science Park.

Källa: HSB Living Lab med flera

Uppdaterad den