Nu är webbplatsen dessutom responsiv, vilket innebär att den är anpassad för att visas i mobiler och på läsplattor. Om det är något som du saknar på webbplatsen eller om du har andra funderingar vill vi gärna att du kontaktar oss via info@iqs.se.

Uppdaterad den