I denna handlingsplan adresserar vi också industrins kompetensförsörjning och visar på inriktningen för den industrinära forskningen och Testbädd Sverige inför den kommande forskningspolitiska propositionen.

Ladda ner handlingsplanen från regeringens webbplats

Uppdaterad den