I Almedalen finns IQ Samhällsbyggnad på plats på Teaterskeppet, plattformen för energi och hållbarhet som arrangeras och koordineras av Sustainable Innovation. För att läsa vad som pågår ombord besök sust.se/almedalen. Sustainable Innovation är ett icke vinstdrivande företag som driver utvecklingsprojekt tillsammans med företag, organisationer och högskolor med fokus på effektivare energi- och resursanvändning.

– Vi är glada att IQ Samhällsbyggnad visar att man vill ligga i täten för hållbar utveckling genom att även i år vara en del av hållbarhetsarenan på Teaterskeppet, säger Sustainable Innovations VD Ola Alterå. Det blir utan tvekan en av årets mest spännande mötesplatser i Almedalen.

Onsdagen den 6 juli klockan 15.30-16.15 arrangerar IQ Samhällsbyggnad seminariet Går det verkligen att bygga 700 000 nya bostäder?

Sverige behöver 700 000 nya bostäder fram till 2025. Är det en utopi eller en reell möjlighet? Vad behöver förändras för att vi ska kunna bygga snabbt och bra, och samtidigt på ett sätt som är hållbart och främjar integration? Hur kan forskning och innovation bidra? Hur kan vi ta med oss de goda erfarenheterna från miljonprogrammen in i 2000-talet? Digitalisering öppnar nya möjligheter för att förenkla bygg- och planprocesser och öka demokratin. Regeringen lanserar en nyindustraliseringsstrategi som även borde omfatta industriellt byggande.

Torsdagen den 7 juli klockan 10.30-11.30 går seminariet Innovationer för hållbart samhällsbyggande avgörande för att lösa Sveriges utmaningar! av stapeln. Seminariet arrangeras av tre strategiska innovationsprogram inom samhällsbyggnad – Smart Built Environment, Re:Source och InfraSweden2030. IQ Samhällsbyggnad samordnar Smart Built Environment.

Sverige står inför stora sociala, miljömässiga och samhällsekonomiska utmaningar. Migration, urbanisering och klimatförändringar kräver fler bostäder, förbättrad infrastruktur och hållbara processer i alla led. Samhällsbyggnadssektorn är en viktig spelare när vi ska lösa detta. Forskning och innovation är centrala instrument.

Uppdaterad den