Den nya styrelsen


• Mari Broman, tidigare vVD Riksbyggen - ordförande
• Ronny Andersson, chef forskning och utveckling Cementa
• Anna Bergström, vVD BSK Arkitekter
• Sanna Edling, chef för utveckling och hållbarhet HSB
• Stefan Engdahl, chef verksamhetsområde Planering Trafikverket
• Kristina Gabrielii, ansvarig CSR, samhällsansvar, hållbarhet PEAB
• Gunilla Glasare, chef för avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad SKL
• Per-Ola Jönsson, VD Skanska Installation
• Nina Ryd, professor Chalmers
• Niklas Sörensen, affärsområdeschef för Samhällsbyggnad WSP Sverige
• Erik Westin, enhetschef, stf regiondirektör Akademiska Hus

I IQ Samhällsbyggnads valberedning har Jan Byfors, chef teknisk utveckling NCC, Sten Wetterblad, regionchef Akademiska Hus och Anna Sander, chef forsknings- och innovationsstrategier, WSP Sverige ingått. Valberedningen omvaldes vid årsstämman.

Uppdaterad den