Artikeln är en replik på en debattartikel av Lars Albinsson den 20 april. I sin artikel ”Låt it-folk ta över byggbranschen” har han en pessimistisk syn på byggbranschen. Det är en beskrivning som vi på IQ Samhällsbyggnad – föreningen för innovation och kvalitet inom samhällsbyggandet, inte delar.

Eva Schelin och Olle Samuelson menar att fokus för att få till stånd ett smartare och effektivare byggande inte handlar om att springa efter andra länder utan att accelerera existerande innovationsarbete. Effektivare byggprocesser som kan ge fler bostäder kräver kraftsamling. Här spelar digitaliseringen en stor roll.

I artkeln lyfts det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment som ett exempel på den innovationskraft och förändringsvilja som finns i sektorn. Smart Built Environment stöttar sektorns gemensamma digitaliserings-, innovations- och utvecklingsarbete. Eva Schelin och Olle Samuelson trycker på att samhällsbyggnadssektorn ser utmaningarna och vill möta dem. Och, kanske viktigast: dessa initiativ kommer inifrån sektorn.

Avslutningsvis pekar de på att det självklart finns mer att göra:
"Vi räknar med ytterligare satsningar i den forskningspolitiska proposition som kommer i höst. Mikael Dambergs vision är ett innovativt Sverige, ett ”Testbädd Sverige”. Vi vill stödja honom i den ambitionen och vi räknar med att få göra det ännu mer än i dag."

Läs hela SvD-artikeln

Uppdaterad den