I artikeln lyfts de svenska forskningsinstitutens roll som navet för den breda samverkan som framtidens affärer och samhällsutmaningar kräver. Idag presenterar RISE sin nya organsiation och artikelförfattarna menar att instituten med sin nya organisation, som har ett uttalat fokus på utmaningar, kommer att spela en viktig roll för att samla aktörer från industri- och tjänsteföretag, små och medelstora företag, offentlig sektor och akademi. De möjligheter som skapas i och med den nya organisationen måste följas upp med tydliga och kraftfulla insatser i höstens forsknings- och innovationsproposition.

Artikelförfattarna ser ett stort behov av mer kraftfulla satsningar från regeringen för att fullt ut möta konkurrensen från omvärlden. De strategiska innovationsprogrammen är viktiga plattformar där akademi, institut och näringsliv samlas kring viktiga områden som skapar attraktionskraft för det svenska innovationssystemet. Programmen måste dock kompletteras med en storskalig övergripande satsning på digitalisering och affärs- och tjänsteutveckling för att skapa förutsättningar för starka innovativa företag och synergier mellan programmen. Minst en dubblering av regeringens tidigare satsning på 116 miljoner kronor krävs, menar Anna-Karin Hatt och Åke Svensson.

Genom att driva på den digitala transformationen och utnyttja möjligheterna till tjänsteinnovation och skapa högattraktiva samverkansmiljöer, kan Sverige blir ett vasst innovationsland, skriver Anna-Karin Hatt och Åke Svensson avslutningsvis.

Läs hela artiklen

Uppdaterad den