Caroline Erström, segrare i Svebys energiberäkningstävling.

Grattis till vinsten Caroline! Hur kändes det att ta emot priset?

– Det var förstås jättekul. Att i gruppen av energispecialister bli utvald att arbeta med NCC:s bidrag var en ära och det känns väldigt bra att ha förvaltat det förtroendet på bästa sätt. Det är ett kvitto på att vi fortsatt ligger i framkant i arbetet med energiberäkningar för byggnader. Hela gruppen med energispecialister är väldigt glada över segern.

Caroline tog hem vinsten genom att räkna på en nybyggd förskola i Umeå i konkurrens med 18 andra tävlande. Segerdiplomet delades ut av Byggherrarnas Tommy Lenberg och Per Levin, ansvarig för tävlingen på Sveby. Även i den första tävlingen för fem år sedan vann två bidrag från NCC. För Caroline var det första gången hon tävlade i Svebys energiberäkningstävling. Hon började arbeta med energiberäkningar i augusti 2012 på NCC. På NCC är uppdragsgivarena inom NCC-koncernen med alla typer av hus- och bostadsprojekt.

Hur kommer det sig att du och NCC deltog i tävlingen?

– Vi vill vara med och påverka utvecklingen och se hur det ser ut i branschen. Om man vinner är det mycket positiv marknadsföring internt och externt. Det ska bli väldigt intressant att läsa rapporten om resultaten från tävlingen.

Tävlingen pågick i tre etapper december 2015 – mars 2016. I den första etappen användes i hög utsträckning Svebys nya rapport med brukarindata för undervisningslokaler. I den andra etappen gavs projektspecifik data och i den tredje etappen uppmätt data som skulle jämföras med den andra etappen. Caroline har gjort jobbet och satt sig in i det underlag som skickats ut från tävlingsledningen och skickat frågeställningar till de NCC-kollegor som agerat granskare. Arbetet med tävlingen har varit så nära det normala förfarandet som möjligt.

Vad är avgörande för att ta hem segern?

– Vi har fått ny information om projektet för varje etapp. Det är mycket information att hålla reda på vid en energiberäkning och det är därför viktigt med en tydlig struktur på arbetet. Under arbetets gång måste man hela tiden bedöma rimligheten i antaganden och resultat, konstaterar Caroline. Jag var också väldigt noggrann med att kommentera ändringar i indata och antaganden, vilket jag tror uppskattades av juryn berättar Caroline från NCC:s huvudkontor i Solna där segerdiplomet funnit sin rättmätiga plats.

Läs mer om E2B2

E2B2 är ett samverkansprogram mellan IQ Samhällsbyggnad och Energimyndigheten.

Uppdaterad den