Amy Rader Olsson

Amy Rader Olsson kommer närmast från en tjänst som föreståndare för Centrum för hållbart samhällsbyggande vid Kungliga tekniska högskolan i Stockholm. Hon är PhD från KTH och har genomfört sin grundutbildning på Princeton och Berkeley i USA.

-Vi är mycket glada över rekryteringen av Amy och jag är övertygad om att hon blir en stor tillgång för IQ Samhällsbyggnad, våra medlemmar och våra program. Med sin kompetens, erfarenhet av samhällsbyggande och breda kontaktnät kompletterar hon teamet som ska driva programmet och bidra till digitaliseringen i samhällsbyggnadssektorn. Amy kommer även att delta i IQ Samhällsbyggnads arbete inom JPI Urban Europe, säger Eva Schelin VD på IQ Samhällsbyggnad.

- Att arbeta som programledare för Smart Built Environment ger mig en unik möjlighet att fördjupa min egen kunskap om digitaliseringens utmaningar och möjligheter. Jag hoppas kunna bidra med att engagera en ännu bredare krets från näringsliv, akademi och offentlig sektor, även internationellt. Programmets fokus på förändringsprocesser, brett engagemang, samverkan och nya affärsmodeller är särskilt tilltalande för mig. Och det finns ingenting mer spännande än möjligheten att arbeta med ett program som stödjer så väl teknikdemonstrationer som kan gör skillnad på kort sikt, som forskning och innovation, säger Amy Rader Olsson.

Varmt välkommen till IQ Samhällsbyggnad i augusti!

Uppdaterad den