Ministern för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson, Samhällsbyggnads VD Eva Schelin och ordförande Mari Broman

Ministern hade bjudit in till ett dialogmöte för att få sektorns synpunkter inför den kommande forskningspolitiska propositionen, som förväntas komma i slutet av oktober. Flera av våra medlemsorganisationer – Cementa, Tyréns, Sveriges Arkitekter och Sveriges Byggindustrier representerade av SBUF – fanns också på plats.

IQ Samhällsbyggnad presenterade hur samhällsbyggnadssektorn vill att den kommande forskningspropositionen ska utformas.

– Som representant för våra 110 medlemsorganisationer vill vi att regeringen fortsätter satsningen på ökade forskningsmedel till sektorn, fokuserar på långsiktighet och relevans, möjliggör test och demo samt nyttiggörande så att forskning och innovation kommer till praktisk nytta, säger Eva Schelin och fortsätter:

– Det var ett givande och intressant möte med bra diskussioner. Ministern är kunnig och insatt i samhällsbyggnadsfrågor och väl medveten om att forskning och innovation är ett viktigt verktyg om vi ska kunna lösa bostadsutmaningen.

Uppdaterad den