Regeringen satsar 116 miljoner kronor fram till 2018 på digitaliseringsprojekt som ska gynna både små och stora svenska företag. Projekten ska samfinansieras av näringslivet och akademin. Den totala budgeten uppgår till drygt 230 Mkr fram till 2018.

Regeringen har gett Vinnova i uppdrag att bjuda in företag till forsknings- och innovationsprojekt som ska bidra till att öka digitaliseringen hos svenska företag i olika branscher. Syftet med samverkansprojekten är att öka den svenska industrins konkurrenskraft. Samverkansprojekten har inletts med åtta pilotprojekt. Projekten täcker flera områden från energi till transportsystem, från konsumentprodukter till läkemedelsproduktion. Pilotprojekten är ett första steg i att undersöka idéer, testa och visa digitala lösningar.

- Just nu pågår en snabb strukturomvandling där inbäddade system och uppkopplade fabriker och produkter revolutionerar industrin. Digitaliseringen berör hela samhället och företag i alla branscher. Industrins förmåga till digital omställning kommer att avgöra Sveriges konkurrenskraft. Regeringen går därför nu in med ytterligare medel för att hjälpa företagen. Vi hoppas att pilotprojekten ska stärkas så att de kan skalas upp och utvecklas till innovationer som så småningom banar väg för nya jobb och mer svensk export, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg i ett pressmeddelande.

Läs mer om de åtta pilotprojekten på Vinnovas webbplats

Läs mer om Smart industri – en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige, som regeringen tagit fram och där digitalisering är en av fyra identifierade utmaningar.

Uppdaterad den