– De två utlysningarna täcker in två strategiskt viktiga områden i programmet. Vi behöver bygga upp långsiktiga testbäddar för kunna validera nya kunskap, produkter och tjänster som kommer att tas fram inom programmet. Nya digitala affärsmodeller är en nyckel till hur vi ska kunna nyttja den utveckling som sker på den tekniska sidan, till exempel öppen data och objektsbaserad information, säger Olle Samuelson, programchef för Smart Built Environment.

– Det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment kommer att kunna bidra till nödvändig forskning, utveckling och innovation inom samhällsbyggnadssektorn. Med utlysningarna ger vi möjlighet till alla aktörer i Sverige att samverka för att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter, säger Emma Gretzer, chef för Miljö och samhällsbyggnad på Formas.

Utlysningen som finansierar testbäddar och verifieringsprojekt ska möjliggöra projekt som i samverkan provar, utvärderar och vidareutvecklar arbetsformer, affärsmodeller, teknik, hjälpmedel, datastrukturer med mera.

Utlysningen för digitala affärsmodeller har fokus på organisation, processer och avtalsjuridik, med utgångspunkt i digitaliseringens möjligheter.

Utlysningarna riktar sig till behovsägare inom samhällsbyggnadssektorn och kommer sammanlagt att omfatta finansiering med upp till 20 miljoner kronor med ett krav på samfinansiering från de sökande organisationerna på 50 procent av projektens totala kostnader.

Ansökan skickas in via Formas elektroniska ansökningsverktyg Prisma senast den 11 maj. Preliminärt datum för beslut är den 30 juni. Fullständiga utlysningstexter finns på www.formas.se.

Den 11 mars hölls ett frukostmöte om utlysningen där Smart Built Environment och Formas informerade om utlysningens innehåll och hur man ansöker. Mötet filmades och här kan du se filmen.

Uppdaterad den