Mer och bättre forskning och innovation (FoI) är vårt fokus. IQ Samhällsbyggnad arbetar för mer forskningsmedel till samhällsbyggnadssektorn. Vi hjälper också våra medlemmar med konkreta FoI-frågor så att de kan utveckla den egna organisationen. Vi får ofta frågor om varför man ska satsa på forskning och hur kan företag komma igång med forskning? Och hur kan forskarna och företagen börja samarbeta?

Vi ställde dessa frågor till Ronny Andersson, forskningschef på Cementa och adjungerad professor i Lund, som har en fot i akademin och en i näringslivet. Han är också en engagerad styrelsemedlem i IQ Samhällsbyggnad. I en kort film ger han sin syn på saken.

Uppdaterad den