Mötet tog avstamp i de nya initiativ och sociala innovationer som uppstått kring flyktingvälkomnande. Talade gjorde bland annat initiativtagare bakom Refugees Welcome, Språkvän och Refugee Phones. En spännande visning av Jubileumsparken gavs.

Läs mer om mötet

Uppdaterad den