De första utlysningarna inom programmet Smart Built Environment öppnar i den 22 mars 2016. Den ena utlysningen har fokus på testbäddar och demoplattformar. Den andra utlysningen handlar om digitala affärsmodeller har fokus på organisation, processer och avtalsjuridik. Båda utlysningarna har utgångspunkt i digitaliseringens möjligheter.

Utlysningarna riktar sig till behovsägare inom sektorn och kommer att omfatta totalt cirka 20 miljoner kronor med ett krav på samfinansiering från de sökande organisationerna på 50 % av projektens totala kostnader.

Talare på frukostseminariet var Richard Espling, Smart Built Environment/IQ Samhällsbyggnad, Eva Schelin IQ Samhällsbyggnad, Emma Gretzer, Formas och Elisabeth Tejme, Formas. Moderator var Eva Schelin, VD för IQ Samhällsbyggnad som fungerar som programkansli för Smart Built Environment.

Se hela mötet här:

Presentationer

Uppdaterad den