Malmö Live är både konserthus, kongressanläggning och hotell. I samma kvarter ligger dessutom flera byggnader med bostäder och kontor. Närheten till Citytunneln och gamla staden läker ihop delar av staden som tidigare varit relativt separerade. Bakom projektet ligger bland annat Skanska som varit både projektutvecklare och byggentreprenör, beställaren Malmö stad och arkitekterna Schmidt Hammer Lassen.

Då den stora konsertsalen är byggd för 1600 personer framhävs akustiken som en av de största byggnadsmässiga utmaningarna, vilket också är ett av skälen till att Malmö live är värd vår uppmärksamhet. Projektdirektör Staffan Andersson ringar in att samordningen av alla intressen mellan byggherrar och arkitekter varit den enskilt största utmaningen under resan (www.bygginsdustrin.se). Men arbetet har gett fantastiska resultat. Att konserthuset ligger i centrala Malmö gör det extra tillgängligt för medborgarna i staden och skapar intressanta mötesplatser.

Juryns hela motivering lyder: ”Utmaningarna med ambitiösa miljömål, central placering nära tunnel och spår, höga krav på akustik och andra funktioner har lösts med en god samverkan mellan en mångfald av kompetenser. Nolltoleransen mot arbetsmiljöolyckor har gett avsett resultat. Malmö Live är ett konserthus med akustik i världsklass, en kongressanläggning, hotell, bostäder och kontor i separata men ändå sammanhållna byggnader mitt i Malmö.”

Juryn i Årets bygge 2016 består av:

Mårten Lindström, fristående konsult (ordförande)
Staffan Åkerlund, tidningen Byggindustrin
Eva Schelin, IQ Samhällsbyggnad
Lisa Daram, Arkus
Magnus Everitt, Installatörsföretagen
Per Forsling, Fastighetsägarna Sverige
Erik Hellqvist, Svensk Byggtjänst
Reinhold Lennebo, Fastighetsägarna Sverige

Uppdaterad den