Den 8 februari gick startskottet för monteringen av HSB Living Labs som byggs upp inne på Chalmers område i centrala Göteborg. Monteringen av modulerna kommer skapa 29 lägenheter och gemensamma utrymmen för studenter och gästforskare. Men huset kommer inte bara skapa boende utan här ska innovativ teknik, hållbarhet och arkitektur testas och utvecklas. I projektet kommer även sociala aspekter att tas med: hur och var personerna i huset är aktiva, till exempel hur den gemensamma möteslokalen och tvättstugan används. Projektet innebär ständig mätning och interaktion av mänsklig aktivitet som skapar underlag till forskning och utveckling – och hur framtidens boendeformer tas fram. Resultaten från projektet kommer bland annat presenteras i ett visningsrum i huset.

Labbet skapar framtidens bostäder

Formatet living labs har valts för att hitta nya konkurrenskraftiga lösningar inom bostadsbyggande. Förutom HSB och Chalmers är ytterligare sju aktörer med i projektet, bland annat Swedish Modules, Akademiska hus, Tengbom, Peab och Göteborg Energi. Målet är att få med sig kompetenser från användare, företag och akademin för att skapa framtidens boende med HSB living labs som plattform.

– Framgångsfaktorn är att vi kan testa i praktiken vilket är riskfyllt i skarpa projekt. Vi ser i branschen ett behov av att flytta fram positioner, där vi sedan kan lyfta ut delar i vår produktion. En av huvudpoängerna är att vi tillsammans kan nå så mycket längre när vi samarbetar och kunskap lyfts in i projektet. Det är upp till oss och branschen att nyttja resultaten berättar Sanna Edling, hållbarhetsansvarig på HSB.

Sanna Edling arbetar med att implementera resultaten som kommer fram i projektet vilket blir avgörande för projektets framgång på sikt. Resultat från projektet har redan kommit där HSB har dragit lärdom och fått nya perspektiv: tänk kring bostäders utformning, tänjande av gränser, sharing economy, kubik istället för kvadrat. HSB utvecklar bostäder för hushåll med medelinkomst i satsningen HSB 100, här är lärdomarna från projektet centrala. När HSB Living Labs står klart för inflyttning 1 juni 2016 blir det nästa steg i en spännande resa mot framtidens boende.

Läs mer om HSB Living Lab

Uppdaterad den