KTH Live-In Lab ska bestå av tre studentbostadshus på KTH Campus i Stockholm som vid en första anblick kommer att se ut som vanliga studentbostäder. Under skalen kommer däremot den senaste tekniken för att testa boendeformer och teknik finnas i vad som beskrivs som en dynamisk byggnad. En del av bygganden kan snabbt byggas om för att testa nya lägenhetsformat och ny teknik.

Inflyttning för studenterna är planerad till hösten 2017. Studenterna kommer vara en del av de studier på boende och beteende, livsstilar och teknik i system som kommer ske i byggnaderna. Vilka forskningsprojekt som kommer genomföras är inte bestämt än men idéerna är många. Några av förslagen handlar om isolering och som kan expandera vid förändrat värmebehov och forskning om den personliga integriteten i samband med mätning och energieffektivisering.

Snabbar på innovationsprocessen

Live-In Lab ska vara en neutral plats för forskning. Här finns plats för partners som har ett intresse av att forska kring boende och byggrelaterade innovationer eller av att föra ut produkter och tjänster till marknaden. En bärande tanke är just att Live-In Lab ska bli en språngbräda för ny teknik. Tekniken kan leda till nya uppfattningar om boendet och vilka boenden vi behöver i olika livssituationer. Den stora bostadsbristen är också en faktor.

– På ett år kan man testa lika mycket i KTH Live-In Lab som det vanligtvis tar tio år i en ordinär byggnad att hinna med. Dessutom ska vi inte glömma att det kan gå 50 år mellan att lägenheter totalrenoveras och det finns nya möjligheter till teknikskiften i dem. Kan vi då se till att vid den avgörande tidpunkten leverera ett batteri av verifierade produkter och tjänster till fastighetsägaren så bör valet mellan vanlig upprustning och hållbar renovering underlättas väsentligt, säger föreståndaren för projektet, Jonas Anund Vogel, på KTH:s webbplats.

Unikt tillfälle för tester

KTH Live-In Lab är uppdelat två delar. I en passiv del ska ett omfattande insamlande av information pågå och ge ett stort statistiskt underlag. Forskarna kan till exempel att mäta hur ofta folk duschar, hur många som är hemma, när de sover eller hur mycket el som används.

– I den aktiva delen kommer framtidsteknik att implementeras och testas. Lägenheterna är bygglovsbefriade vilket medger tester och verifiering av nya produkter och tjänster vilka inte är möjliga att testa inom den vanliga bebyggelsen. Lägenheterna byggs om årligen och kommande års lägenheter utformas av studenter, forskare och företagsrepresentanter genom innovationskurser knutna till labbet, uttalar sig Jonas Anund Vogel på KTH:s webbplats.

Under 2016 tas det första spadtaget för byggandet av lägenheterna. Bakom finansieringen av KTH Live-In Labb står bland andra Einar Mattsson-koncernen. Cirka 40 forskare och ett antal företag är i dagsläget involverade i KTH Live-In Lab.

Läs mer om KTH Live-In Lab

Uppdaterad den