Sustainable Innovation har med finansiering från Energimyndigheten genom Vinnova i konsortium med IQ Samhällsbyggnad, ÅF, Sveriges Byggindustrier, IVA, JM, Riksbyggen, Stockholmshem, Miljöförvaltningen i Stockholm stad och Intel under 2015 tagit fram en strategisk forsknings- och innovationsagenda som adresserar behovet av en minskad klimatpåverkan från byggprocessen.

Agendan har i dialog med drygt 50 myndigheter, kommuner, näringsliv, branschorganisationer och akademi, formats genom workshops, direktkontakter med utvalda och remisser i bredd och djup.

Agendan presenterades på ett frukostmöte den 17 februari, där statssekreterare Conny Wahlström (bilden) deltog.

Thomas Sunden från Sustainable Innovation inledde med att presenterade agendans förslag. Olle Samuelsson från IQ Samhällsbyggnad deltog i en avslutande paneldiskussion.

Presentationer som visades finns upplagd på Sustainable Innovations webbplats

Ladda ner och läs agendan

Uppdaterad den