Strategiutskottet jobbar med metoder och verktyg för framtids- och omvärldsspaningar. Utskottet försöker hitta kunskapsluckor och forskningsbehov och undersöker scenarier och vägval.

Vill du vara med i utskottet?

Kontakta oss om du vill vara med i utskottet. Det är IQ Samhällsbyggnads styrelse som utser utskottens ledamöter utifrån kompetensprofil och föreningens behov.

Strategiutskottet har bland annat drivit ett projekt som kallas "Framtidssamtalet". Det är en arbetsform för dialog med intressentgrupper och aktörer i samhällsbyggnadssektorn, forskare såväl som näringsliv och offentlig sektor. Syftet är att förbereda sektorn så att den är rustad att möta framtidens utmaningar, vilka de nu än må bli. Det behövs en nyfiken inställning för att åstadkomma ett öppet och pågående samtal med många olika aktörer och perspektiv. Ingen vet vad framtiden blir och det senaste året har vi sett hur samhällen snabbt kan få förändrade förutsättningar med stor påverkan på våra liv och våra relationer.

Strategiutskottet möts ungefär fyra gånger om året.


Utskottets ledamöter

 • Anders Persson, Innovationsföretagen, ordförande
 • Christina Lindbäck, vice styrelseordförande och styrelsens representant
 • Johannes Berg, Trafikverket
 • Susanne Engström, LTU
 • Charlotta Faith-Ell, WSP
 • Anita Ihs, VTI
 • Kristina Mjörnell, RISE
 • Annika Mårtensson, Lunds Universitet
 • Olof Philipson, Gatun Arkitekter
 • Emma Sarin, HSB
 • Erik Stenberg, KTH
 • Jörgen Einarsson, Trollhättans stad
 • Karl Sundholm, Castellum
 • Margaretha Wilhelmsson, Sveriges Arkitekter
 • Frank Graveus, Sweco
 • Johan Holmqvist, IVL
 • Anita Aspegren, IQ Samhällsbyggnad, sekreterare
 • Anna Land, IQ Samhällsbyggnad, sekreterare