Nyttiggörandeutskottet arbetar med att studera, dela goda exempel, och diskutera frågor om hur resultat av satsade medel till forskning och innovation får effekt inom samhällsbyggnadssektorn.

Vill du vara med i utskottet?

Kontakta oss om du vill vara med i utskottet. Det är IQ Samhällsbyggnads styrelse som utser utskottens ledamöter utifrån kompetensprofil och föreningens behov.

Utskottet har genom arbetet enats om en definition av "Nyttiggörande" som tydligt skiljer sig från "Tillgängliggörande".

Tillgängliggörande är att:

 • Sprida information om ett projekt, arbete, resultat

Nyttiggörande är att:

 • Sprida information om ett projekt, arbete, resultat med målet att det kommer till vidare användning
 • Kan vara kommersialisering
 • Även ändrade synsätt och arbetssätt i organisationer och samhälle
 • Forskning i sig själv som inte har betydande värden kan ha stora nyttiggörande effekter
 • Skapa nya samarbeten mellan företag och forskargrupper, patentera & licensiera teknik, nya standarder, skapa företag med forskningsresultat som bas

Förstudie nyttiggörandeprojekt

Genom utskottets arbete har man sett att det finns ett stort behov av att dels undersöka hur nyttiggörande av resultat sker idag, men framförallt, hur det kan ske på mer effektiva sätt framöver. Utskottet har tilldelats medel till en förstudie för vad vi kommit att kalla en "kokbok" eller "klokbok" för nyttiggörande. I projektgruppen ingår delar av utskottet, och Nyttiggörandeutskottet i sin helhet fungerar som referensgrupp för förstudien. Läs mer om Nyttiggörandeprojektet här.

Utskottets möten

Nyttiggörandeutskottet möts ungefär fyra gånger om året. Mötena sker digitalt, eller i de delar av Sverige där ledamöterna finns. Vid varje möte är en ledamot värd för mötet och bidrar med exempel på forsknings- och innovationsprojekt i sin verksamhet och delar med sig av exempel på nyttiggörande.


Utskottets ledamöter

 • Lars Redtzer, Sveriges Byggindustrier, ordförande
 • Henrik Linderoth, Jönköpings universitet, styrelsens representant
 • Tommy Börjesson, Värderingsdata/Svefa
 • Mari Ferring, WSP
 • Sascha Benes, Örebro kommun
 • Hans Söderström, Installatörsföretagen
 • Karin Färnevik, APAE
 • Anders Bergmark, Stiftelsen Färgfabriken
 • Annika Bergendahl, Vinnova
 • Elisabet Spross, Sweco
 • Staffan Hintze, NCC
 • Anita Aspegren, IQ Samhällsbyggnad
 • Susanne Nellemann Ek, BIM Alliance
 • Jonas Bylund, IQ Samhällsbyggnad, sekreterare
 • Caroline Wrangsten, IQ Samhällsbyggnad, sekreterare