Börjar:
Slutar:
Plats:
Digitalt möte

Den här abretsgruppen om ledarskap består av en blandning av medlemmar som vill skapa förändring i ledarskapsfrågorna i samhällsbyggnadssektorn. Just nu engegerar sig bland annat CMB, KTH, Serneke, Ledarna, APAE, Boverket, Byggherrarna, Byggföretagen, Innstallatörsföretagen, Tyréns, Sweco med flera. Kontakta Caroline om du är intresserad av att delta! Arbetsrguppen hör rent tematiskt ihop med arenan "Tätpostion Sverige" hos IQ Samhällsbyggnad. Du är varmt välkommen att initiera andra arbetsgrupper. Läs mer om våra arenor här.