Börjar:
Slutar:
Plats:
Kistamässan
Ort:
Stockholm

Kom och lyssna på IQ Samhällsbyggnads programpunkt den 3 maj
kl 10.45–11.15 på Smart City-scenen.

Innovationer som bidrar till trygga städer

Alla känner sig inte trygga i sitt bostadsområde eller när de rör sig i staden. Kan digitala verktyg och öppna data vara till hjälp när vi ska utveckla trygga städer?

Välkommen till ett seminarium där IQ Samhällsbyggnad riktar blicken mot hur forskning och innovation bidrar till trygga stadsrum och hållbara attraktiva livsmiljöer. Vad behövs på kort- och långsikt för att skapa trygghet och inkludering i det offentliga rummet? Vilka möjligheter ges med digitala verktyg och öppna data respektive planering och gestaltning? Hur viktig är samverkan mellan kommun, fastighetsägare, civilsamhälle, polis och inte minst medborgaren? Med utgångspunkt i några aktuella projekt som visar på potentialen i sociala och tekniska innovationer lyfter vi blicken och ser hoppfullt på framtiden.

Medverkande: Anita Aspegren, vd, IQ Samhällsbyggnad, Katarina Schylberg, programansvarig, IQ Samhällsbyggnad, Erik Begler, analytiker, Stockholm stad, Sascha Benes, strateg, Örebro kommun och Ann-Kristin Belkert, projektledare, AI Arena

Mötesplatsen riktar sig till alla som leder, utvecklar och formar morgondagens samhälle och här tar du som besökare del av mängder med aktiviteter, öppna scener, utställare, experter, nyheter och en storslagen konferens. Läs mer om konferensen här