Börjar:
Slutar:
Ort:
Webbinarium

BIM Alliance är förvaltare av Nationella Riktlinjer för livscykelinformation för byggd miljö, vilket innebär att vi tillgängliggör riktlinjerna och utvecklar dem i dialog med sektorns aktörer. För de som har licens kan vi även hosta en digital portal, där de kan publicera deras specifika kravställning.

Få en visning av Nationella Riktlinjer och hör om hur er organisation kan få nytta av riktlinjerna.

  • Vad ingår när licens tecknas för användare?
  • Vad innebär det att vara implementeringsledare?
  • Vilka möten och event planeras?
  • Hur kan användare engageras i den fortsatta utvecklingen?

Medverkande:
Rogier Jongeling (Plan B), Lars Lidén (Meta) och Ann-Kristin Belkert (verksamhetsledare Nationella Riktlinjer).

Anmäl dig här