Börjar:
Slutar:
Ort:
Digitalt event

Johan Carlsson, Affärsutvecklare hos Akademiska Hus ger en inblick i deras arbete med att skapa attraktiva livsmiljöer för studenter och andra aktörer på campus. Vi får lära oss om hur användardriven campusutveckling skiljer sig från traditionell fastighetsförvaltning och vilka värden det genererar.

Välkommen att dela med dig, eller bara lyssna in på samtalet medan du äter lunch eller går en promenad! Du får gärna aktivt delta i diskussionen där dina inspel kan komma att användas som underlag för det fortsatta arbetet inom samverkansarenan Attraktiva livsmiljöer.

Anmäl dig till lunchsamtalet. Medlemslunchen är öppen för alla som arbetar på något av de organisationer som är medlemmar i IQ Samhällsbyggnad. I mån av plats är även du som ännu inte är ännu inte är medlem välkommen - skicka ett mejl till info@iqs.se.

Samverkansarenan Attraktiva livsmiljöer

Attraktiva livsmiljöer är robusta, hållbara och inkluderande. Inom samverkansarenan Attraktiva livsmiljöer fokuserar vi på gestaltning och delaktighet, beteenden, resurser och resilens. Attraktiva livsmiljöer ger människor förutsättningar att känna trygghet i sin livsmiljö, och bidrar till att skapa möjligheter och vilja att delta i samhället.

Medlemsluncher som del av samverkansarenan är viktiga tillfällen för att lyfta in nya perspektiv. Detta samtal kommer att fokusera på campusutveckling men läs gärna mer om våra samverkansarenor och hur du kan engagera dig.

Uppdaterad den