Börjar:
Slutar:
Ort:
Digitalt möte
Om IQ Samhällsbyggnads digitala medlemsluncher

Välkommen på medlemslunch i IQ Samhällsbyggnad! Här träffar du kollegor i branschen och får inspiration kring aktuella frågor i samhällsbyggnadssektorn. Vad är på gång inom forskning, innovation och utveckling och vilka möjligheter finns? Välkommen att dela med dig, eller bara lyssna in på samtalet medan du äter lunch eller går en promenad

Under lunchen berättar vi om den senaste utvecklingen i temat attraktiva livsmiljöer, både i omvärlden och kring uppstarten av Arenan Attraktiva livsmiljöer inom IQ Samhällsbyggnad. Frågeställningar som kommer att beröras:

  • Vad behöver du som aktör i den svenska samhällsbyggnadssektorn känna till och vad vill du själv lyfta?
  • Finns det knutar i kunskaps- och innovationssystemet som vi bör ta oss an gemensamt?
  • Varför just ”attraktiva livsmiljöer” som prioritet? Och vad är kopplingen till hållbar tillväxt?
  • På lokal nivå: Hur kan man jobba med innovation i kommuner eller i lokala projekt för att skapa attraktiva livsmiljöer?
  • På internationell nivå: Vad finns för spaningar på attraktiva livsmiljöer och olika europeiska samarbeten, såsom New European Bauhaus? Ett av IQ Samhällsbyggnads program, JPI Urban Europe, är en del i ett partnerskap som nyss lämnat in en ansökan ett stort långsiktigt urbant partnerskap till EU-kommissionen.

Tips och länkar kommer att samlas ihop under samtalet och mejlas till deltagare som ett samlat material och omvärldsspaning.

Till anmälan

Bakgrund till arena Attraktiva livsmiljöer

Medlemmarna i IQ Samhällsbyggnad har gemensamt identifierat tre områden där vi tillsammans behöver lösa samhällsutmaningarna. Dessa områden är även en utgångspunkt för IQ Samhällsbyggnads verksamhet. Inom varje område öppnar vi en arena – en plattform för dig som medlem där vi gemensamt arbetar med lösningar på utmaningarna.

Attraktiva livsmiljöer är robusta, hållbara och inkluderande. Arenan Attraktiva livsmiljöer fokuserar på en god livsmiljö som ger människor förutsättningar att känna trygghet i sin miljö och bidrar även till att skapa möjligheter och vilja till delaktighet i samhällets olika delar. Inom arenan hanteras till exempel frågor om gestaltning och delaktighet, beteenden, resurser och resilens.

Uppdaterad den