Börjar:
Slutar:
Ort:
Webbinarium
Person i regnrock på översvämmad gata
Logotyper InfraSweden2030, Smart Built Environment, SBUF

Utveckla din och sektorns kompetens med aktuella resultat

Bygg kompetens – vi utvecklar en hållbar samhällsbyggnadssektor

SBUF (Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond), Smart Built Environment och InfraSweden2030 satsar tillsammans på att sprida resultat för att öka kompetensen i sektorn. Det görs som en serie webbinarier för dig som vill utveckla ditt, och din organisations, sätt att arbeta. Det är kostnadsfritt att delta och du får gärna bjuda in dina kollegor. Vi spelar in alla tillfällen och du kan se våra webbinarium som film i efterhand.

Det har aldrig tidigare producerats så mycket kunskap, nya metoder, verktyg och utveckling inom samhällsbyggnadssektorn. Forskning och innovation (FoI) pågår just nu inom flera stora initiativ, program och projekt. Projektresultaten ger lösningar på många av sektorns utmaningar vad det gäller ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet och sektorn behöver ta del av resultaten, använda dem och utveckla nya arbetssätt. Visst är du en av dem som vill bygga kompetens för en hållbar samhällsbyggnadssektor?

Bygg kompetens – Resiliens för en värld i förändring

Tisdag 5 oktober kl. 15.00 – 16.00

Under mötet den 5 oktober lyfter vi tre projekt som arbetar med motståndskraft, eller resiliens, i den byggda miljön. Resiliens är den långsiktiga förmågan hos ett system att hantera förändringar, motstå störningar och att återhämta sig. Här tar du del av projektens svar på några svåra frågor, får inspiration och ser hur du kan utveckla din egen verksamhet för att klara av ett allt oberäkneligare klimat.

Programmets talare meddelas inom kort, det går redan nu bra att anmäla sig.

Anmäl dig till webbinariet den 5 oktober

Det är avgiftsfritt att delta.

För dig som vill leda utvecklingsarbete

Bygg kompetens riktar sig till alla som vill utveckla din kunskap inom hållbart samhällsbyggande. Vi riktar oss till dig som leder utveckling inom samhällsbyggnad och som vill hålla dig uppdaterad inom området för att utveckla framåt. Du kan till exempel vara företagsledare eller chef med ansvar för utveckling. Du kanske arbetar med plan- och byggfrågor, representerar en byggherre, projektör eller vara verksam i byggskedet. Du kan också vara forskare, lärare, konsult eller systemleverantör med koppling till området.

Ange namn på organisation eller företag
Information till arrangörerna
Jag accepterar genom mina val att personuppgifter lagras och används för utskick av nyhetsbrev och inbjudningar.
Här kan du skriva medskick eller önskemål som du vill dela med arrangörerna
Jag accepterar att mitt namn och organisation finns med på en deltagarförteckning som delas i samband med evenemanget samt att mina personuppgifter lagras och används för administration i samband med evenemanget.

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Logotyper InfraSweden2030, Smart Built Environment, SBUF