Börjar:
Slutar:
Plats:
Webbinarium
 • Incheckning

 • Aktuellt i IQ Samhällsbyggnad: Senaste nytt bland FoI-frågor vi driver tillsammans, och bland program och utlysningar

 • Inspel och diskussionsunderlag: Den här gången fokuserar vi på nyttiggörande och hör bland annat det senaste från Nyttiggörandeprojektet.

  - Vad kännetecknar en kultur där verklig innovation sker i vår sektor?
  - Hur jobbar olika företag och organisationer med så kallat ”nyttiggörande” av forskning och innovation?
  - Hur har pandemin påverkat frågan?

 • Öppen diskussion

  Till anmälan

"Det här med nyttiggörande, som det kan kallas när goda idéer kommer till användning, är ett väldigt beforskat område, både i Sverige och internationellt. Det är ju otroligt intressant att förstå vilka mekanismer som krävs för verklig innovation, faktisk implementering och uppskalning av dessa. Vi har gjort en litteraturgenomgång för att leta efter användbara nycklar för att öka samhällsbyggnadssektorns förmåga att ta om hand pilotprojekt och andra erfarenheter, och implementera detta i verksamheten på ett hållbart sätt över tid. Vi har sett att samhällsbyggnadssektorn har något att lära av andra sektorer."
- Susanne Nelleman Ek, IQ Samhällsbyggnad och vd BIM Alliance

Vill du bidra med ett inspel under en medlemslunch? Hör av dig!

Den här sidan uppdateras löpande.