Olle Samuelson, Emma Hult, Anita Aspegren, Michael Strömgren & Kristina Gabrielii

Vi finns på plats och kommer bjuda in till event och personliga möten för att dela kunskap, inspiration och prata om hur vi framtidssäkrar svenskt samhällsbyggande.
Hur kan vi med hjälp av innovationer och forskning bidra i transformationen till ett robust, resurseffektivt och cirkulärt samhällsbyggande av attraktiva livsmiljöer?

Vi är också tillgängliga för talaruppdrag och har mycket att bidra med i panelsamtal. Välkommen att höra av dig!


Träffa våra medarbetare:

Anita Aspegren
vd IQ Samhällsbyggnad
anita.aspegren@iqs.se

Pratar gärna om:

 • Hållbart samhällsbyggande
 • Behovet av innovation och forskning som accelererar transformationen i samhällsbyggnadssektorn
 • Energi-/resurseffektivisering

Emma Hult
programledare för innovationsprogrammet ShiftSweden
och verksamhetsledare för Samhällsbyggandets Regelforum
emma.hult@iqs.se

Pratar gärna om:

 • Hållbar omställning av samhällsbyggnadssektorn
 • Klimat och miljö kopplat till samhällsbyggnadssektorn
 • Behovet av styrmedel
 • Boverkets nya byggregler


Olle Samuelson

forsknings- och innovationsstrateg IQ Samhällsbyggnad samt strategisk roll i programmen Smart Built Environment och ShiftSweden
olle.samuelson@iqs.se

Adjungerad professor i digitalisering i byggandet vid Luleå tekniska universitet.


Pratar gärna om:

 • Digitalisering inom samhällsbyggande
 • Forskningspolitik för samhällsbyggande

Michael Strömgren
vice programledare för innovationsprogrammet Smart Built Environment samt
bitr. verksamhetsledare Samhällsbyggandets Regelforum
michael.stromgren@iqs.se

Bakgrund som ingenjör inom brandskydd och riskhantering.

Pratar gärna om:

 • Digitalisering inom Samhällsbyggande, till exempel BIM, AI, IoT
 • Boverkets nya byggregler och branschens utveckling av branschnormer och standarder för hållbart och innovativt samhällsbyggande


Kristina Gabrielii
Programchef för innovationsprogrammet Smart Built Environment
kristina.gabrielii@iqs.se


Pratar gärna om:

 • Digitalisering inom samhällsbyggande
 • Interaktionen mellan människa och teknik
 • Vikten av att dra nytta av den forskning och innovation som vi redan idag har inom samhällsbyggnad och byggande
PROGRAM 2024
Våra event och aktiviteter i Almedalen

Robust samhällsbyggande – nu på Framtidslistan!

När: onsdag 26 juni kl. 13.15-14.00
Var: Campus Gotland, Cramérgatan 3, sal B23
Vem: IQ Samhällsbyggnad

Vilka aspekter av robusthet, som en viktig del av hållbarhet, måste egentligen kommuner, byggföretag, fastighetsägare, arkitekter, tech-konsulter och statliga finansiärer börja jobba med nu? Var hittar vi vägledning och hur kan vi utveckla ny kunskap för att prioritera robusthet, resiliens?

Trygghet, säkerhet och förmågan att hantera större kriser och hot är faktorer som nu kräver mer fokus och måste vägas in i den större bilden i samhällsbyggandet. Byggd miljö har av regeringen nyligen pekats ut som en tidigare bortglömd, men nu prioriterad sektor i Sveriges beredskapsarbete.

Vi har en gemensam utmaning att lösa. Men det återspeglas idag inte i statens satsningar på forskning och utveckling inom samhällsbyggnadsområdet.

IQ Samhällsbyggnad har därför tagit fram Framtidslistan - 16 konkreta förslag till regeringen för att sektorn ska kunna växla upp och driva på skiftet genom forsknings- och innovationsprogram förklimatanpassade, robusta och resilienta samhällen.

Välkommen på ett seminarium där vi presenterar Framtidslistan och för ett panelsamtal om vems ansvar robusthet i samhällsbyggandet är – och hur vi kan ta oss an frågan gemensamt. Vi bjuder alla deltagare på plats på en To-do lista – Så kommer du igång och för in robusthet på agendan i ditt i hållbarhetsarbete.

Begränsat antal platser.Nu ryker stuprören – så bygger vi hållbara attraktiva livsmiljöer för alla


När: torsdag den 27 juni kl 16.45 – 17.30
Vem: IQ Samhällsbyggnad och ShiftSweden
Var: Hållbarhetsarenan, Teaterskeppet Visby Hamn, Lilla matsalen

Vi behöver tänka och göra annorlunda när vi ska bygga framtidens hållbara samhällen och livsmiljöer.


IQ Samhällsbyggnad och det nya innovationsprogrammet ShiftSweden
bjuder in modiga aktörer och tankeledare till 45-minuters paneldebatt om hur vi frigör oss från gamla sanningar och stuprörstänk för att tänka nytt i planering och utveckling av byggd miljö och mobilitet.

Samhällsbyggandet har både en stor utmaning och en fantastisk möjlighet till förnyelse när vi ställer om Sverige, fossilfritt och resursmedvetet, till attraktiva och tillgängliga livsmiljöer för alla.


Ekonomisk svångrem, förändrade behov och beteenden, innovationer, data och ny smart teknik, cirkulära affärsmodeller, politiska intressen, kommunala processer i stuprör - och ett klimat som behöver räddas! Hur hanterar vi de olika faktorer som både accelererar och bromsar in utvecklingen?

Vad är en attraktiv livsmiljö?
Hur kommer vi bort från stuprörstänkande och hittar nya sätt att arbeta där byggd miljö och mobilitet är integrerat i samma ekosystem?
Måste vi bygga nytt, är cirkulärt och återbrukat ett alternativ redan nu?
Räcker elektrifiering för att transformera persontransporterna?


Begränsat antal platser.