Samhällsbyggandets Regelforum är sektorns gemensamma plattform för att vi tillsammans ska bidra till utvecklingen av befintliga och nya regelverk som möjliggör ett modernare, effektivare och mer innovativt byggande till nytta för sektorns slutkunder samtidigt som övergripande samhällskrav med säkerhet uppfylls. Under våren har arbetsformer och inriktning för Samhällsbyggandets Regelforum, som samordnas av IQ Samhällsbyggnad, arbetats fram. Läs mer om Samhällsbyggandets Regelforum.

Lars Redtzer, chef för branschutveckling på Byggföretagen och ordförande för Samhällsbyggandets Regelforum, hälsade alla de drygt 160 deltagare välkomna. På temat "Boverkets nya regelmodell – hur ökar det möjligheterna till ett innovativt byggande?" talade Anders Sjelvgren, generaldirektör Boverket. Han lyfte fram att det nya regelverket "Möjligheternas byggregler" som är under arbete ska ge en tydligare rollfördelning mellan staten och samhällsbyggnadssektorn, med minskad reglering och ökad flexibilitet och möjligheter för sektorn. Vissa av de uppgifter som tidigare legat på myndighetsnivå blir framöver sektorns ansvar, till exempel verifieringsmetoder, vad som är acceptabla lösningar och vägledningar.

Nu är det upp till bevis för sektorn

Elin Olsson, statssekreterare hos jämställdhets- och bostadsminister Märta Stenevi, tryckte på Samhällsbyggandets Regelforums roll att axla uppgiften att vara en samlande funktion för att möta Boverkets arbete med "Möjligheternas byggregler". Potentialen för Samhällsbyggandets Regelforum ligger i att samla representanter för hela sektorn i ett innovationsarbete för att lösa gemensamma utmaningar.

"Ny roll för sektorn med chans att påverka" var rubriken när Michael Strömgren, Public Affairs Manager på Briab, tog vid. Han gav exempel på hur rollfördelningen mellan Boverket, SIS och sektorn skulle kunna se ut framöver.

Mårten Lindström är projektledare för Samhällsbyggandets Regelforum. Han berättade om vad Samhällsbyggandets Regelforum är och bakgrunden till uppkomsten samt om de utmaningar som finns kring regelverk och standardisering. Ett viktigt medskick från Mårten är att Samhällsbyggandets Regelforum är öppet för alla som vill engagera sig.

Nyttiga erfarenheter bjöd Thomas Korssell, vd Svensk Elstandard, på. Han berättade om hur elbranschen har arbetat med att ersätta detaljerade myndighetsföreskrifter med allmänt accepterade standarder.

En aktiv publik ställde många frågor som Lars Redtzer och Mårtens Lindström plockade upp i slutet av webbinariet.

Hur kan jag engagera mig?
  • Arbeta i fokusgrupp
  • Identifiera projekt för frågor som behöver utredas
  • Bidra med erfarenheter

Kontakta:

Marten.lindstrom@more10ab.se

Anders.nilsson@iqs.se