Mari Broman hälsade alla välkomna

Styrelseordförande Mari Broman inledde årsstämman och hälsade alla välkomna till IQ Samhällsbyggnads årsstämma, som för andra året i rad hölls digitalt.

Gäst på årets stämma var Energimyndighetens gd Robert Andrén som samtalade med IQ Samhällsbyggnads vd Anita Aspegren. Samtalet gick mot vikten av att ta forskning till handling, att jobba tillsammans med storytelling och arbetet med attraktiva livsmiljöer.

– Vi behöver konkretisera – vad är en attraktiv livsmiljö? Det är viktigt att tidigt våga sätta sig och ha en dialog om vad som är prioriterat – annars får vi ingen samverkan eller samskapande. Vår roll på Energimyndigheten är att underlätta den omställningen som samhällsbyggnadssektorn gör. Det är kommuner, fastighetsägare, åkerinäringen, industrin, elnätsägare och många fler som bygger samhället. Det är viktigt att vi pratar tidigt för att sedan leverera i slutet, i stället för tvärt om, sa Robert.

Robert Andrén gästade årsstämman

Robert lyfte även vikten av att samverka i storytelling:

– Tillsammans måste vi skapa ett värde för aktörer och människor så att de känner "jag är med på den här förändringen".

Samverkan och storytelling har en stor roll att spela framöver, något som bland annat är på agendan i IQ Samhällsbyggnads Nyttiggörandeutskott, som undersöker många relevanta frågor.

Stämmodeltagarna fick därefter reflektera i grupper kring vad de utifrån samtalet mellan Anita och Robert hade plockat upp för idéer och inspel för IQ Samhällsbyggnads verksamhet. Resultatet dokumenterade via Mentimeter och kommer, tillsammans med de inspel som lämnades via chatten, att vara ett viktigt inspel dels till styrelsens strategidiskussion i höst dels till IQ Samhällsbyggnads verksamhetsplanering för 2022.

Efter den formella årsstämman berättade vd Anita Aspegren om vad som är på gång inom IQ Samhällsbyggnad. Som medlem kan du fortfarande bidra i enkäten om EU-finansiering och göra din röst hörd. Läs mer här.

Ny styrelse

Under årsstämman valdes två nya ledamöter till styrelsen – Kajsa Hessel, vd Svensk Byggtjänst och Henrik Linderoth, professor Tekniska högskolan i Jönköping. Mari Broman, omvaldes som styrelseordförande.

IQ Samhällsbyggnads styrelse består nu av:

Den nya styrelsen i helhet:

 • Mari Broman, ordförande
 • Christina Lindbäck, vice ordförande
 • Anna Bergström, Jernhusen
 • Helena Bjarnegård, Boverket
 • Sanna Edling, Västerås stad
 • Kajsa Hessel, Svensk Byggtjänst
 • Sven Junkers, Skanska Teknik
 • Henrik Linderoth, Tekniska högskolan i Jönköping
 • Susanne Nielsen Skovgaard, Trafikverket
 • Niklas Sörensen, Ramboll Sverige
 • Magnus Tengberg, Vasakronan

I IQ Samhällsbyggnads valberedning har Ola Månsson, Installatörsföretagen (sammankallande), Birgitta Olofsson, Tyréns, och Albert Edman, Rise, ingått. Birgitta Olofsson lämnar valberdningen och ersätts av Ulla Bergström, Sweco.

Läs mer om de nya styrelseledamöterna