Det befintliga byggnadsbeståndet och särskilt miljonprogrammet behöver energieffektiviseras och renoveras. I ett nyligen avslutat E2B2-projekt har forskarna följt de boende och energiprestandan i tre från början likadana hus, från innan renovering till två år efter renovering. Forskarna har analyserat

Om E2B2

E2B2 är det största forsknings- och innovationsprogrammet hittills inom området energieffektivt byggande och boende.

E2B2 är ett program från Energimyndigheten där IQ Samhällsbyggnad är koordinator.

Till E2B2s webbplats

energianvändning, primärenergianvändning, ekonomi samt sociala faktorer och hur avvägningar mellan dessa påverkar den totala hållbarheten.

Vid E2B2s kunskapslunch fick deltagarna veta mer om renovering ur ett holistiskt perspektiv och vad som egentligen kan vara de bästa åtgärderna. Vi fick också höra hur ett stort allmännyttigt bostadsbolag tar sig an renovering och utmaningen med energieffektivisering i stor skala, samt hur ett energibolag kan bidra till långsiktigt hållbara energilösningar.

Läs mer om E2B2-projektet:
Varsam energieffektiv renovering Tjärna ängar
Hållbarhet vid renovering – en jämförelse i Tjärna ängar

Kunskapsluncher – senaste nytt inom energieffektivt byggande och boende

Vill du lära dig mer om energieffektivt byggande och boende? Under E2B2s kunskapsluncher presenteras de senaste resultaten från forsknings- och innovationsprogrammet E2B2 i en serie webbinarier. Håll utkik i kalendariet!

Program

Torsdag den 22 april kl. 12.00-13.00.

Se presentationerna genom att klicka på rubrikerna.

Välkommen

Anders Nilsson, biträdande programansvarig E2B2, hälsade välkommen

Hållbar renovering i Tjärna ängar: jämförelse mellan tre olika renoveringspaket

Jonn Are Myhren, Docent och ämnesansvarig på Högskolan i Dalarna

Energieffektivisering i stor skala: Planering, val, prioritering och genomförande

Mona Norbäck, Energichef på Stockholmshem

Kunddialog, digitalisering och nya affärskoncept för långsiktigt hållbara energilösningar

Elin Lund, Affärsansvarig på Eon

Frågestund

Möjlighet att ställa frågor till talarna